Privatträning

Ensam hund i trädgårdslåda

Är du i behov av enskild träning så erbjuder jag även det.
Kanske har du någon särskild utmaning i vardagen du vill träna på?
Eller har du ett specifikt mål med din hund, eller behöver stöttning i någon särskild miljöträning?
Vid privata träningar gör vi upp en individuell träningsplan utifrån ditt och din hunds behov.

Kontakta mig på: info@tillsammansmedhund.se
Vi för en dialog kring dina önskemål och din hunds behov och ser om vi tror att vi kan tillgodose dessa tillsammans. Jag meddelar dig pris per timme och beräknat antal träffar.