Privatträning

Ensam hund i trädgårdslåda

Är du i behov av enskild träning så erbjuder jag även det.
Kanske har du någon särskild utmaning i vardagen du vill träna på?
Eller har du ett specifikt mål med din hund, eller behöver stöttning i någon särskild miljöträning?
Vid privata träningar gör vi upp en individuell träningsplan utifrån ditt och din hunds behov.

Kontakta mig på: info@tillsammansmedhund.se
Vi för en dialog kring dina önskemål och din hunds behov och se hur vi kan tillgodose dessa tillsammans.