Hundskötarutbildning

Denna utbildning ger dig värdefulla kunskaper om hundar och deras behov och riktar sig till dig som vill jobba som hundskötare på ett hunddagis eller av annan anledning vill öka på dina kunskaper om hundar och deras behov. Om du godkänt genomför utbildning får du ett intyg på dina kunskaper vilket underlättar för dig att nå dina mål med att arbeta med hundar.
Utbildningens innehåll:
-Raskunskap
-Hundens signaler
-Ledarskap
-Akutsjukvård
-Flockhantering
-Hunddagis
-Stress
Du ska även göra 15 timmars praktik på ett hunddagis.

I utbildningen ingår två obligatoriska helgträffar.
Datum för träffarna:
Plats: Träffarna är i utkanten av Örebro, Du ordnar själv logi och lunch. Vi bjuder på frukost, fika och frukt.
Start:
Pris: Ska vara betald innan utbildningens början.
Anmälan:
UTBILDNINGEN GES IHOP MED HUNDEN OCH JAG